Høsten 2011 begynte vi på dokumentarprosjektet «Fra ungdommen». Terrorangrepet 22. juli rammet unge mennesker over hele landet. Vi har forsøkt øfte blikket, se ut over AUF og politikk og sette det som hendte i en større sammenheng.

Med støtte fra Fritt Ord og Kulturrådet har vi gjennom bilder, film og tekst portrettert over 30 ungdomsmiljøer fordelt på seks lokalsamfunn spredt over hele landet: Kongsberg, Trondheim, Karasjok, Odda, Mandal og Hadsel i Vesterålen.

Seks av historiene omhandler overlevende fra Utøya. Resten handler om ungdom i Norge: Vanlig ungdom som lever vidt forskjellige liv, men som sammen danner et mangfold det er vanskelig å finne om du ikke leter etter det. Det har vi gjort.

«Fra ungdommen» danner et visuelt og skriftlig bilde av hva som har formet norske ungdomsmiljøer i Norge, hvordan disse er påvirket av 22. juli 2011 og hvordan den neste generasjon voksne vil påvirke fremtiden.

Vi er takknemlige for - og imponert over, den åpenheten vi har møtt. Unge mennesker har latt oss være med inn i hverdagen, inn det såre og intime, det hektiske, morsomme og rebelske, det sorgfulle – hver på sin måte.

«Fra ungdommen» er et dugnadsarbeid, og et eksempel på hva en kan få til i samarbeid mellom fond og stiftelser på den ene siden, og familie, venner, vaktmestere, lærere og sveisere på den andre. Hundrevis av mennesker har hjulpet oss med alt fra vann og strøm på bussen til research, korrektur og bildeutvalg.

Tusen takk.

Martin Slottemo Lyngstad, Aleksander Andersen & Lars Andreas Ellingsgard Øverli

En spesiell takk til Fleur de lis for at vi fikk bruke deres vakre Abide på nettsiden, og alle våre samarbeidspartnere: